+46 31 20 23 10
Kontakt

Xeomin®

Botulinum toksin type A

Indikationer

Vuxna: symtomatisk behandling av:

  • blefarospasm och hemifacial spasm
  • cervikal dystoni av övervägande rotatorisk typ (spastisk torticollis)
  • spasticitet i övre extremiteter
  • kronisk hypersalivering till följd av neurologiska sjukdomar

Barn och ungdomar i åldern 2 till 17 år som väger 12 kg: symtomatisk behandling av:

  • kronisk hypersalivering till följd av neurologiska/utvecklingsneurologiska sjukdomar

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt