+46 31 20 23 10
Kontakt

Dystoni

Vad är dystoni?

Dystoni är den medicinska beteckningen för ett neurologiskt tillstånd med många olika uttrycksformer. Den tillhör en grupp sjukdomar som går under beteckningen sjukdomar i rörelsesorganen.

Dystoni orsakas av en störning i hjärnans rörelsecentrum som styr muskelaktiviteten. Detta kan ge upprepade ofrivilliga rörelser som skakningar och muskelsammandragningar och/eller onormal kroppshållning. De ofrivilliga rörelserna kan orsakas av muskelsammandragningar i en särskild muskel, en grupp av muskler, en del av kroppen, eller kan den omfatta hela kroppen.

Dystoni kan drabba muskler lokalt i ett område av kroppen, 

Dystoni kan drabba människor i alla åldrar, men är relativt sällsynt hos barn och unga. Sjukdomen betraktas som kronisk.

Cervikal dystoni

Cervikal dystoni (tvångsmässig vridning av huvudet), också kallad spastisk torticollis, är lokaliserat till halsens och nackens muskler och är den vanligaste formen av fokal dystoni. Tillståndet gör det svårt för patienten att hålla huvudet rakt. 

Muskelsammandragningarna kan vrida huvudet åt ett håll (torticollis), framåt (anterocollis), bakåt (retrocollis) eller så kan huvudet dras mot den ena axeln (latercollis). I kombination med att huvudet vrids kan patienten också få skakningar av huvudet, så kallad tremor. Den onormala hållning som framtvingas av tillståndet, kan medföra svåra smärtor i nacke och axlar, ofta kombinerat med huvudvärk.

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt