+46 31 20 23 10
Kontakt

Hemifacial spasm

Hemifacial spasm visar sig som sammandragningar av musklerna i den ena ansiktshalvan. Symptomen uppträder sällan före 35-års-åldern men kan även börja så sent som vid 75. De startar gradvis som periodiska sammandragningar i musklerna omkring det ena ögat. De liknar därför i början ensidig blefarospasm.

Hemifacial spasm feldiagnosticeras också ofta som tics. Under loppet av några månader sprider sig sammandragningarna nedåt, till kindens och mungipornas muskler och munnen kan bli skev. Spänningarna blir efterhand vanligare och tilltar i styrka. De kan även spridas till pannans muskler och framsidan av halsen.

Hemifacial spasm är egentligen inte en dystoni, eftersom det inte alltid orsakas av störningar i hjärnan utan oftast en direkt störning av ansiktsnerven. Dock diskuteras sjukdomen ofta i samband med dystonier eftersom den ofta behandlas med botulinum toxin.

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt