+46 31 20 23 10
Kontakt

SÄKERHETSINFORMATION Xeomin®

Som tillverkare av botulinumneurotoxin typ A-produkten Xeomin® har vi åtagit oss att informera de läkare som använder den om de potentiella riskerna med botulinumtoxinbehandling för att minimera risken för missbruk.

I juni 2007 rapporterades mycket sällsynta, allvarliga biverkningar som muskelsvaghet, dysfagi och andningsproblem för alla botulinumtoxinprodukter i samband med spridningen av giftet till områden långt från administreringsstället. Som ett resultat av detta lades varningar till informationen för vårdpersonal och i bipacksedeln för alla botulinumtoxinprodukter.

För att ytterligare minimera risken för biverkningar vid användning av botulinumtoxin kräver hälsomyndigheterna att alla tillverkare av botulinumtoxin genomför ytterligare och mer omfattande åtgärder, enligt beskrivningen i riskhanteringsplanen.

Följande dokument finns att ladda ner:

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt