+46 31 20 23 10
Kontakt

Om Desitin

Desitin Arzneimittel GmbH grundades i Berlin 1919 och har sedan 1945 sitt huvudkontor beläget i Hamburg. Det är ett oberoende familjeägt läkemedelsföretag. Desitin tillhandahåller all verksamhet som en global tillverkare förfogar över - allt från utveckling, försäljning och logistik. I Sverige har Desitin Pharma AB funnits sedan 1997.

En oavbruten och stabil tillväxt har uppnåtts genom att man koncentrerat sig på läkemedel inom området neurologi och psykiatri - med fokus på epilepsi – vilket gjort Desitin till en tillförlitlig och värdefull partner på marknaden. Med en andel över 90% för CNS-produkter på marknaden gestaltar det den strategiska inriktningen. Företaget är ett forskande läkemedelsföretag som inte bara gjort sig känt genom lanseringen av den första beredningsformen av phenytoin i.v. 1967 och den första retardformen av karbamazepin 1984, utan särskilt genom introduktionen av ett antal nya betydande läkemedel, som t ex oxcarbazepine som tillhör den nya generationens antiepileptika.

Desitins forskning och utveckling koncentrerar sig på nya läkemedel och terapikoncept liksom på förbättrade beredningsformer.

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt