+46 31 20 23 10
Kontakt

Utgivare

Redaktion:

Desitin Pharma AB
Box 2064
431 02 Mölndal
Sverige
Telefon:   +46 31 20 23 10
E-mail: info@desitin.se

Verkställande direktör:
Eli Lønne
Org. Nummer: 556543-1995

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt