+46 31 20 23 10
Kontakt

Desitin Sverige

Desitin Pharma AB är ett läkemedelsföretag som sedan 1997 tillhandahåller läkemedel inom centrala nervsystemet (CNS). 

Från vårt kontor erbjuder vi service till vårdpersonal, patienter och släktingar som vill veta mer om våra produkter och relaterade sjukdomar.

I Sverige samlas vårt produktsortiment inom följande huvudområden:

  • Behandling av epilepsi

Fortlöpande uppläring och utbildning är viktigt för Desitin och vi  arbetar därför nära med läkare, sjuksköterskort och hälsoarbetare för att upprätthålla en positiv dialog till förmån för alla våra patienter.

Vi uppmärksammar det arbete ett antal patientorganisationer utför och stödjer konkret flera av deras initiativ. 

Rapportering av värdeöverföringar

EFPIA* antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller hälsoorganisationer kommer att göras publika. Detta initiativ gäller hela Europa.

Denna publikation ska bidra till att främja förtroendet mellan patienter, anhöriga, vårdpersonal, allmänhet och politiker.

*European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt