+46 31 20 23 10
Kontakt

Sjukdomsområden

Desitin fokus ligger inom det centrala nervsystemet (CNS), särskilt epilepsi, dystoni, spasticitet, blefarospasm och hypersalivation.

Epilepsi

Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska lideler och orsakas av en permanent eller tillfällig skada i hjärnan. Skadans omfattning varierar Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Det kan vara en disposition som är medfödd eller till följd av en skada. 

Se mer här

Blefarospasm

Blefarospasm är en fokal dystoni som påverkar musklerna runt ögonen. Tidiga symptom är tilltagande blinkningar, att kisa, särskilt i solljus, och problem med att hålla ögonen öppna. Ofrivilliga kisningar och blinkningar kan tilltaga i styrka och tid.

Se mer här

Dystoni

Dystoni är den medicinska beteckningen för ett neurologiskt tillstånd med många olika uttrycksformer. Dystoni orsakas av en störning i hjärnans rörelsecentrum som styr muskelaktiviteten. Detta kan ge upprepade ofrivilliga rörelser som skakningar och muskelsammandragningar och/eller onormal kroppshållning. 

Se mer här

Hemifacial spasm

Hemifacial spasm visar sig som sammandragningar av musklerna i den ena ansiktshalvan. Symptomen uppträder sällan före 35-års-åldern men kan även börja så sent som vid 75. De startar gradvis som periodiska sammandragningar i musklerna omkring det ena ögat. De liknar därför i början ensidig blefarospasm.

Se mer här

Dregling (Sialorrhea)

Den primära orsaken till bristande salivkontroll är att sväljningsfunktionen är påverkad av nedsatt motorik och sensorik i munhåla och svalg. Sällan eller aldrig är orsaken en överproduktion av saliv.

Salivläckage (dregling/sialorrhea/hypersalivation) förekommer vid medfödda och förvärvade neurologiska och neuromuskulära hälsotillstånd. 

Se mer här

Spasticitet

Spasticitet är en störning i signalerna mellan vår hjärna och våra muskler. Det kännetecknas av ofrivilliga muskelspänningar och ökad muskeltonus som kan följa på skador i det centrala nervsystemet. Spänningarna är hastighetsberoende och lägesberoende och kan hindra frivillig aktiv eller passiv rörelse.

Se mer här

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt