+46 31 20 23 10
Kontakt

Desitin Sverige

Desitin Pharma AB är ett läkemedelsföretag som sedan 1997 tillhandahåller läkemedel inom centrala nervsystemet (CNS). 

Från vårt kontor erbjuder vi service till vårdpersonal, patienter och släktingar som vill veta mer om våra produkter och relaterade sjukdomar.

I Sverige samlas vårt produktsortiment inom följande huvudområden:

  • Behandling av pediatrisk sialoré
  • Behandling av spasticitet
  • Behandling av dystoni
  • Behandling av blefarospasm
  • Behandling av hemifacial spasmer
  • Behandling av sialorrhea/dregling
  • Behandling av epilepsi

Fortlöpande utbildning är viktigt för Desitin Pharma AB och vi  arbetar därför nära med läkare, sjuksköterskort och hälsoarbetare för att upprätthålla en positiv dialog till förmån för alla våra patienter.

Vi uppmärksammar det arbete ett antal patientorganisationer utför och stödjer konkret flera av deras initiativ. 

Rapportering av värdeöverföringar

EFPIA* antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller hälsoorganisationer kommer att göras publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige.

Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden kommer därför att publicera vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Rapporteringen sker årsvis av företagen och där den första rapporteringen skedde 2016, baserat på utbetalningar som skett under 2015.

Desitin Pharma publicerar detta på sin hemsida då vi inte är medlemmar i LIF. Men vi anser ändå att det är viktigt att följa det regelverk som finns och har därför valt att publicera det på egen hand.

*European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt