+46 31 20 23 10
Kontakt

SÄKERHETSINFORMATION Orfiril®

Valproat (Orfiril, Orfiril long och Orfiril Retard) används för bipolär sjukdom och epilepsi. Det har länge varit känt att läkemedlet inte ska ges till gravida kvinnor, men Europeiska läkemedelsmyndigheten förstärker nu varningarna mot användning av valproat hos flickor och kvinnor i fertil ålder. Användning av valproat under graviditet är associerad med en ökad risk för medfödda missbildningar hos barn. Vidare rapporterades utvecklingsstörningar, samt ökad förekomst av autismliknande tillstånd och ADHD.

Följande dokument och utbildningsmaterial innehåller viktig information om riskerna med valproat under graviditet och finns tillgängliga för nedladdning:

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt