+46 31 20 23 10
Kontakt

SÄKERHETSINFORMATION Orfiril®

Valproat: Nya användningsbegränsningar; implementering av graviditetspreventions- programmet.

År 2014 stärktes varningarna och begränsningarna av användningen av läkemedel som innehåller valproat hos kvinnor och flickor för att minimera risken för missbildningar och utvecklingsproblem hos spädbarn som exponeras för valproat i livmodern.

EMA:s säkerhetsexperter, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) har nu granskat effekten av dessa åtgärder efter oron att åtgärderna inte var tillräckligt effektiva för att öka medvetenheten och minska användningen av valproat på lämpligt sätt under graviditeten.

PRAC fann att dessa problem är välgrundade och har därför infört nya åtgärder.

Du hittar informationen här:

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt